Znamení zvěrokruhu Střelec Štír Váhy Panna Lev Kozoroh Vodnář Ryby Beran Býk Blíženci Rak POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY VSTUPENKY TÝDEN ZÍTRA DNES KALENDÁŘ PRODEJNY NÁPOVĚDA REKLAMA ZPRÁVY ENCYKLOPEDIE
Návrat na hlavní stranu
Sobota 15. srpna 2020 (06:51 hodin)

Dnešní znamení zvěrokruhu: Lev
Hana - blahopřejeme !
Z kalendáře zvířat: Rolf

Fulltext
NÁŠ TIP: Nastavte si Kalendář jako výchozí domovskou stránku.

 

Přírodní park Hostýnské vrchy

Přírodní park Hostýnské vrchy

Vyhlášení: přírodní park Hostýnské vrchy vyhlášen 29. 6. 1989 Vyhláškou ONV Kroměříž, kterou se zřizuje oblast klidu Hostýnské vrchy, přehlášeno nařízením OkÚ Kroměříž č. 3/95 ze dne 21. 4. 1995 o zřízení přírodního parku Hostýnské vrchy. Rozloha: cca 98 km2.

Geologie, geografie: Hostýnské vrchy patří k flyšovému pásmu vnějších Západních Karpat. Jádrem Hostýnských vrchů je Holý kopec, odkud vybíhají větve Javornická (přes Tesák a Čerňavu ke Kelčskému Javorníku), Hostýnská (přes Skalný na Hostýn), Ondřejovská (směrem na Rusavu) a Jurikovská (přes Bludný a Čečetkov).

Zoologie: Fauna je zastoupena běžnými středoevropskými druhy, ovšem najdeme zde většinu druhů obojživelníku, z avifauny se udržel např. jeřábek lesní, čáp černý, holub doupňák, sluka lesní.

Botanika: z hlediska fyto a zoogeografického jde o značně pestré území. Lesy patří převážně do bukového a jedlobukového stupně a jsou největším bohatstvím Hostýnských vrchů. Nejcennější části původních porostů, mající převážně charakter pralesů a suťových lesů patří mezi zvláště chráněná území (7 lesních ZCHÚ). V důsledku lesnického hospodaření byly na části území vysazeny smrkové monokultury. Na pastvinách a prameništích se vyskytují některé vzácné druhy rostlin (především druhy z čeledi Orchidaceae).

Kulturní památky: Pro krajinný ráz je typické velké zastoupení lesů a pastvin a charakteristická historická zástavba obcí valašského typu (např. lidové stavby na Rusavě). Oblast je bohatá na kulturní památky od nejstarších dob (zbytky keltského opida na Hostýně), přes zříceniny středověkých hradů (Šaumburk, Obřany) až po technické zajímavosti (nádrž na plavení dříví - klauza). Mimořádně významným prvkem je Sv. Hostýn s množstvím církevních památek, který patří mezi nejznámější mariánská poutní místa v naší republice.


Literatura: Hájková, P. (2000): Rostlinná společenstva mokřadních luk, potočních rákosin a porostů vysokých ostřic v Hostýnských vrších. Sborn. Přír. Kl. Uh. Hradiště 5: 7-51.
Kuželová, I. (1999): Lesní vegetace Hostýnských vrchů. Ms., dipl. pr., depon. PřF MU, Brno.

Mackovčin P., Jatiová M. a kol (2002): Zlínsko. In: Mackovčin P. a Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek II., AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha.

Novosadová, J. (1999): Vegetace lesních pramenišť Hostýnských vrchů, Vsetínských vrchů a Javorníků. Ms., dipl. pr., depon. PřF MU, Brno

Procházková, L. (1996): Floristické poměry nelesní vegetace Hostýnských vrchů. Ms., dipl. pr., depon. PřF UK, Praha.

Zavřel, H. (1942): Botanikova procházka po Hostýnských kopcích. - Čas. Turist., Praha. 44:74-75.

Zavřel, H. (1947): Stanoviště snědku kulatoplodého v Hostýnských kopcích. - Příroda. Brno, 39:11-15.

Zavřel, H. (1947): Galium harcynicum Weigel v Hostýnských kopcích. - Čs. Bot. Listy. Praha, 5: 40-41.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://nature.hyperlink.cz

Typ záznamu: Přírodní park
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 27.10.2004 v 10:09 hodin
Copyright 1998-2020 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule

Slunce-li o Nanebevzetí Panny Marie svítí, lze hojnost vína se nadíti.
O Nanebevzetí jasno před východem slunce, nastane požehnaný podzimek.
Den Nanebevzetí Panny Marie pěkný čas přinese hojně dobrého vína.
Pakli byl jasný den Nanebevzetí Marie Panny, tak se hojnost dobrého vína očekává.
Ja-li o Nanebevzetí Panny Marie pěkně, nastane požehnaný podzimek a počasí bude příznivé vinné révě.
Pakli o Nanebevzetí Panny Marie prší, tak padesát dní mokrých k očekávání máme.
 
srpna 843: Smlouva verdunská, podle níž byla franská říše definitivně rozdělena na tři samostatné celky.
srpna 846: Vpád Ludvíka Němce na Moravu a ustanovení Mojmírova synovce Rastislava novým moravským panovníkem.
srpna 848: Čechové napadli říšské území v odvetu za příchozí franský útok.
srpna 864: Další útok proti moravskému Rastislavovi podniknutý Ludvíkem Němcem. Silné franské vojsko po vpádu na území moravské říšeoblehlo Rastislava v jednom hradě, kde se nakonc podrobil franskému králi a slíbil mu věrnost.
srpna 869: Velké franské tažení organizované Ludvíkem Němcem proti západním Slovanům.
srpna 893: Král Arnulf znovu vojensky napadl Moravany.
srpna 1051: Břetislav opětovně podporoval Jindřichovo vojenské tažení proti uherskému království.
srpna 1193: Tažení Jindřicha Břetislava proti Přemyslovi.
srpna 1962: Americká sonda Mariner 2 byla vyslána k Venuši; minula cíl jen o 35 tisíc km a poskytla řadu informací ze vzdálenosti 58 miliónů km.

Zítra Pozítří
Zdroj: www.meteopress.cz